Realizacja inwestycji budowlanych jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem. Na inwestorze oraz pozostałych uczestnikach procesu budowlanego spoczywa szereg obowiązków, w tym w sferze prawnej. Chęć sprostania wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i konieczność podążania za ich zmianami wymaga stałego śledzenia nowelizacji i pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Pomocną alternatywą jest skorzystanie z usług osób, które zawodowo zajmują się tą tematyką.

Od wielu lat świadczymy profesjonalną pomoc prawną dotyczącą budowlanego procesu inwestycyjnego. Znamy specyfikę relacji zachodzących między jego uczestnikami i związane z nimi różnice oczekiwań po stronie inwestora, projektanta, wykonawcy i podwykonawców. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.